Menu

Tag: elektroniczna dokumentacja medycza (3)

Możliwości e-dokumentacji w formie aplikacji mobilnej

Możliwości, które oferowane są przez programy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, pozwalają na prowadzenie tego typu dokumentacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych takich, jak telefony komórkowe. Stworzenie programu dla gabinetu dostępnego w formie aplikacji mobilnej (iOS/Android) pobudza twórców programu do tworzenia kolejnych udoskonaleń, które zwiększą funkcjonalność programu.

 

Aplikacja mobilna spełnia zadania e-dokumentacji

Programy do prowadzenia e-dokumentacji w postaci aplikacji mobilnej, pozwalają na:

 • prowadzenie rejestracji online z zastosowaniem powiadomień wysyłanych do pacjentów;
 • prowadzenie grafiku lekarzy z uwzględnieniem dni urlopu i czasu przeznaczonego na konkretnego pacjenta;
 • rejestrację pacjentów z podziałem na konkretnych lekarzy i gabinety;
 • zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych, cyklicznych.

Tego typu możliwości sprawiają, że program doskonale nadaje się do prowadzenia uporządkowanej rejestracji pacjentów. Ponadto aplikacja mobilna umożliwia filtrowanie zamieszczonych wizyt z zastosowaniem takich kategorii, jak: gabinet, lekarz, pacjent. Opcja ta pozwala na szybki podgląd potrzebnych treści.

 

Możliwości aplikacji mobilnej

Zastosowanie urządzeń mobilnych przekłada się na ułatwienie dostępu do kartotek pacjentów w każdym momencie, a także do pozostałych funkcji programu. Aplikacja mobilna, jest przydatna zarówno w zakresie wizyt, które odbywają się w gabinecie, jak i wizyt domowych. Sam lekarz zyskuje możliwość natychmiastowego wprowadzania do systemu informacji, które zostają potwierdzone, jego elektronicznym podpisem. Lekarz może wprowadzić do systemu:

 • informacje z przebiegu wywiadu lekarskiego;
 • dodatkowe załączniki, które lepiej odzwierciedlają stan zdrowia pacjentów;
 • godziny pracy i przewidziany czas wizyty konkretnego pacjenta;
 • wizyty cykliczne w wybranym przedziale czasowym.

Warto zaznaczyć, że dane z odbytych wizyt wprowadzane są w oparciu o ujednolicone karty obserwacji pacjentów.

 

Aplikacje mobilne gwarantują komfort pracy lekarzy

Korzystanie z urządzeń mobilnych pozwala na wygodniejsze korzystanie z zasobów systemu oraz ułatwia do niech dostęp. Z perspektywy starszych lekarzy korzystanie z urządzeń mobilnych okazuje się być łatwiejsze niż z opcji webowej. Ponadto zastosowanie programu do gabinetu w postaci aplikacji mobilnej (iOS, Android):

 • jest mniej kłopotliwe w przypadku wizyt odbywających się w innym miejscu niż gabinet lekarski;
 • ułatwia szybki dostęp do kartotek pacjentów i wprowadzanie danych;
 • zwiększa efektywność pracy całych jednostek medycznych.

 


Wykorzystanie aplikacji mobilnej w odpowiedzi na obowiązek e-dokumentacji

Elektroniczna dokumentacja medyczna wprowadza rozwiązania, które mają uskutecznić pracę jednostek medycznych. W szczególności warto zwrócić uwagę na dostęp do aplikacji mobilnych dla gabinetu lekarskiego. Pozwalają one na efektywne wykorzystanie możliwości programu do e-dokumentacji, a tym samym umożliwiają wspieranie pracy lekarzy w dowolnym momencie wykonywania swoich obowiązków.

 

Zalety aplikacji mobilnych

Wśród największych zalet związanych z zastosowaniem aplikacji mobilnych, warto wymienić:

•          możliwość korzystania z programu z poziomu urządzeń mobilnych;

•          dostęp do wszystkich funkcji programu;

•          dostęp do aplikacji w dowolnym momencie np. w przypadku wizyt domowych.

Przede wszystkim aplikacje mobilne ułatwiają dostęp i obsługę programu. Dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych skraca się czas, w którym lekarz uzyskuje dostęp do zawartości systemu. Korzystanie z zasobów systemu w formie aplikacji mobilnych, jest bezpieczne. Wszystkie wprowadzane dane są potwierdzane elektronicznym podpisem lekarza.

 

Aplikacje mobilne a e-dokumentacja

Mówiąc o aplikacjach mobilnych należy zwrócić uwagę, że dzięki ich zastosowaniu korzystanie z zasobów programu do elektronicznej dokumentacji medycznej staje się łatwe, co oznacza podwyższenie komfortu stosowania e-dokumentacji. Warto zauważyć, że wykorzystując specjalistyczne narzędzia można w maksymalny sposób wykorzystać możliwości programu. Ogólnie rzecz ujmując elektroniczna dokumentacja medyczna ma pomóc:

•          w prowadzeniu czytelnej i uporządkowanej dokumentacji;

•          w wystawianiu elektronicznych dokumentów takich jak recepty, zwolnienia i skierowania;

•          stawianiu trafnych diagnoz i stosowania skutecznego leczenia;

•          wyeliminowaniu papierowej dokumentacji, która jest czasochłonna.

 

Rozwiązanie, które zwraca uwagę na dobro pacjentów i lekarzy

Aplikacja mobilna do gabinetu lekarskiego przede wszystkim wspiera zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia. Przy czym rozwiązania te powinny być efektywne, jeśli chodzi o dobro i zdrowie pacjentów, jak i komfort prowadzenia kart obserwacji pacjentów. Jako, że dostęp do urządzeń mobilnych, jest w dzisiejszych czasach powszechny to stosowanie elektronicznych dokumentacji medycznej w postaci aplikacji mobilnych nie powinien dla żadnego lekarza stanowić problemu.


Co powinienem wiedzieć na temat tworzenia strony WWW mojego gabinetu?

Wraz z pojawieniem się elektronicznej dokumentacji medycznej, proponuje się fachowe rozwiązania, które mają za zadanie w maksymalny sposób wykorzystać możliwości specjalistycznych programów realizujących założenie projektu

e-dokumentacji. Na szczególną uwagę zasługują darmowe strony www, fizjoterapeutycznych i stomatologicznych, które można budować z wykorzystaniem oprogramowania. 

 

Na co pozwoli mi strona internetowa?

 

Strony WWW jako innowacyjne rozwiązanie pozwala na umożliwienie kontaktu między placówkami medycznymi, a pacjentami z wykorzystaniem Internetu. Dobra strona internetowa pozwala nie tylko na rejestrację pacjentów do wybranego specjalisty, ale także daje właścicielom gabinetów szansę na zamieszczenie najważniejszych informacji dotyczących:

 • miejsca realizowania wizyt wraz ze wskazaniem go na mapie;
 • danych osobowych i kontaktowych lekarzy/fizjoterapeutów/stomatologów;
 • opis doświadczenia, specjalizacji i osiągnięć pracowników jednostki medycznej.

Mówiąc inaczej strona internetowa, jest sposobem na zaprezentowanie swojej osoby bądź całej placówki medycznej, a tym samym budowanie przewagi nad konkurencją.

 

Gdzie mogę założyć moją stronę internetową?

 

Odpowiedni program nakierowany na realizację elektronicznej dokumentacji medycznej pozwoli na założenie darmowej strony WWW i nadanie jej niepowtarzalnego adresu(np. gabinetlekarzaadama.medfile.pl). Ponadto program taki udostępni:

 • szablony, które pozwolą zbudować profesjonalną stronę;
 • formularz rejestracji pacjentów online, który można zamieścić na stronie;
 • gotowe sekcje, w których należy wpisać konkretne informacje np. na temat prowadzonej działalności i oferowanych usług.

W jakie funkcje powinna zostać wzbogacona moja strona internetowa?

 

Strona internetowa poza tym, że powinna dostarczać podstawowych informacji o gabinecie oraz umożliwiać rejestrację pacjentów online, to również powinna pozwalać je odwoływać bądź zmieniać ich termin. Co więcej warto uruchomić także moduł wizyt powtarzalnych, cyjlicznych oraz wysyłania powiadomień SMS zarówno do pacjentów o zbliżającej się wizycie jak i wysyłanie e-mail do lekarzy/fizjoterapeutów/stomatologów o zmianach zachodzących w ich grafikach pracy.

 

Wybieram program do e-dokumentacji… Które z jego funkcji są ważne?

 

Ogólnie rzecz ujmując wybierając program do prowadzenia e-dokumentacji, warto wybrać takie oprogramowanie, które pozwoli na:

 • prowadzenie kartoteki pacjentów zgodnie z przyjętym standardem;
 • wystawianie m.in. zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń do becikowego, skierowań do szpitala/pracowni diagnostycznej/poradni;
 • tworzenie darmowych stron gabinetów lekarskich;
 • prowadzenie i łatwy dostęp do historii wizyt i dodawanie załączników;
 • wystawianie recept (refundowanych i nierefundowanych);
 • dostęp do bazy leków wraz z ich bieżącą aktualizacją.

Kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę to zgodność programu i działania jej funkcji z postanowieniami RODO.