menu Menu

KIF wymaga – Medfile realizuje

Program dla gabinetu

KIF wymaga – Medfile realizuje

Wymagania dotyczące prowadzenia oprogramowania do gromadzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej w gabinecie fizjoterapeuty są bardzo jasno wskazane przez KIF oraz przez przepisy ministerialne dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w oparciu o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii.

 

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Przepisy prawa, troska o pacjentów, koniczność przechowywania informacji medycznych związały się ostatnio z koniecznością zaadaptowania procesu cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia, która spotkała się z różnymi reakcjami środowisk medycznych. Tymczasem KIF zaleca dostosowanie się do wymogów w tym zakresie, ponieważ prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zwiększa konkurencyjność placówek, które prowadzą działalność na rzecz usług zdrowotnych. Pozytywnym skutkiem wdrożenia EDM w gabinecie fizjoterapeutycznym jest również zwiększenie możliwości w zakresie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia- jednostka organizacyjna premiuje placówki, które wdrażają innowacje cyfrowe w prowadzeniu dokumentów medycznych swoich pacjentów.

 

Programy do gabinetu

Program obsługujące Elektroniczną Dokumentację Medyczną Medfile stworzony we współpracy ze specjalistami z zakresu fizjoterapii, pozwala na bezpieczne, w pełni funkcjonalne, rozwinięte technicznie oraz merytorycznie korzystanie z możliwości, jakie oferuje cyfryzacja dla branży medycznej w Polsce. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi KIF, które powinien spełniać program do EDM, czyli: opisywać proces diagnostyczno- terapeutyczny, być źródłem dowodowym w przypadku postępowań karnych mających związek z naruszeniem przepisów karnych i postępowań z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dokumenty elektroniczne powinny dawać możliwość pełnienia roli dowodów w procesach cywilnych o odszkodowanie za błędy medyczne oraz w przypadkach ustalania odszkodowania czy też zadośćuczynienia przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Także w postępowaniach dotyczących odszkodowania z tytułu ubezpieczenia KIF wyznacza funkcję istotną dla EDM.

 

Cele EDM w gabinecie fizjoterapeutycznym 

Celem głównym prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w gabinecie fizjoterapeutycznym jest odejście od przewagi biurokracji w gabinecie na rzecz lepszego kontaktu z pacjentem, w proporcji – 5 min. dla dokumentów, 15 min. dla pacjenta. Taki styl prowadzenia wizyt powinien znacznie poprawić jakość usług prowadzonych w gabinetach lekarskich i fizjoterapeutycznych. Dzięki programowi Medfile EDM, który przy pomocy kilku kliknięć pozwala na rejestrację pacjenta, przeprowadzenie wizyty a nawet wystawienie recepty taka struktura proporcji jest możliwa do osiągnięcia.

 

Medfile EDM realizuje wytyczne KIF oraz pozwala rozwijać się gabinetom fizjoterapeutycznym, nie tylko w zakresie innowacji ale także poprawy komunikacji na poziomie specjalista- pacjent.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy program Medfile® spełnia wymogi KIF dotyczące dokumentów elektronicznych?

Tak, program Medfile® spełnia wytyczne KIF, umożliwiając pełnienie funkcji dowodowych w procesach karnych, cywilnych i związanych z ubezpieczeniem.

Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie programu Medfile do EDM w gabinecie fizjoterapeutycznym?

Program Medfile® zapewnia bezpieczne i funkcjonalne prowadzenie dokumentacji medycznej, spełniając wytyczne KIF, umożliwiając m.in. proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz pełnienie roli dowodów w postępowaniach karnych i cywilnych.

Czy program Medfile® jest łatwy w obsłudze dla fizjoterapeutów?

Tak, program Medfile® został stworzony we współpracy ze specjalistami z zakresu fizjoterapii, co zapewnia prostotę i funkcjonalność obsługi dla fizjoterapeutów.

program do gabinetuEDMelektroniczna dokumentacja medycznawymogi KIF